Wybierz oddział

Przedszkole Samorządowe w Czempiniu Oddział
Jarogniewice

Ramowy plan dnia

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w Oddziałach Przedszkolnych w Jarogniewicach w godzinach 7:30 – 12:30 dla dzieci 5-6 letnich (Misie)

6.30 -7.30

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy i zajęcia inicjowane przez dziecko.Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb.

7.30- 8.30

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

8.30-9.00

Ćwiczenia poranne.

Zabiegi higieniczne w łazience.

Śniadanie.

Higiena ogólna i jamy ustnej.

9.00-10.00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z planem dydaktyczno –wychowawczym i podstawą programową.

10.00-12.00

Spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw, zabawy i obserwacje przyrodnicze prowadzone w terenie. W przypadku niesprzyjającej pogody zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań w sali, zabawy i gry stolikowe oraz praca indywidualna – wyrównawcza i praca z dzieckiem zdolnym.

 12.00-13.30

Zabawy kierowane przez nauczyciela.

Zabawy dowolne w sali.

Zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, religia, indywidualne zajęcia logopedyczne.

Zajęcia obowiązkowe: język angielski.

Uwaga: ramowy rozkład dnia może ulec modyfikacji.

Grupa od godz. 6.30 – 13.30


 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w Oddziałach Przedszkolnych w Jarogniewicach w godzinach 8:00 – 13:00 dla dzieci 3,4- letnich (Zajączki))

7.30 -8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy i zajęcia inicjowane przez dziecko. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb.

8.00- 9.00

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

9.00- 09.30

Ćwiczenia poranne.

Zabiegi higieniczne w łazience.

Śniadanie.

Higiena ogólna i jamy ustnej.

09.30-10.00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcie z całą grupą zgodnie z planem dydaktyczno –wychowawczym i podstawą programową. 

10.00-11.30

Spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw, zabawy i obserwacje przyrodnicze prowadzone w terenie. W przypadku niesprzyjającej pogody zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań w sali , zabawy i gry stolikowe oraz praca indywidualna – wyrównawcza i praca z dzieckiem zdolnym.

11.30-12.30

Odpoczynek, słuchanie literatury dziecięcej.Zabawy na przedszkolnym placu zabaw, zabawy badawcze i obserwacje przyrodnicze. W przypadku niesprzyjającej pogody zabawy w kącikach zainteresowań w sali oraz praca indywidualna- wyrównawcza i praca z dzieckiem zdolnym.
12.30-13.30

Przygotowanie do obiadu.

Obiad.

Higiena ogólna jamy ustnej
13.30-14.30

 Odpoczynek, słuchanie literatury dziecięcej.Zabawy kierowane przez nauczyciela.Zabawy dowolne w sali. Zabawy na przedszkolnym placu zabaw, obserwacje przyrodnicze. W przypadku niesprzyjającej pogody- zabawy w kącikach zainteresowań

 14.30-15.30

Zabawy kierowane przez nauczyciela.

Zabawy dowolne w sali.

Zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, religia, indywidualne zajęcia logopedyczne.

Zajęcia obowiązkowe: język angielski.

Uwaga: ramowy rozkład dnia może ulec modyfikacji.

Grupa od godz. 6.30-15.30