Wybierz oddział

Przedszkole Samorządowe w Czempiniu Oddział
Jarogniewice

Ramowy plan dnia

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w Oddziałach Przedszkolnych w Jarogniewicach w godzinach 7:30 – 12:30 dla dzieci 3,4,5- letnich (Zajączki)

7.30 -8.30

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy i zajęcia inicjowane przez dziecko.Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb.

8.30- 9.00

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

9.00-9.30

Ćwiczenia poranne.

Zabiegi higieniczne w łazience.

Śniadanie.

Higiena ogólna i jamy ustnej.

9.30-10.30

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcie z całą grupą zgodnie z planem dydaktyczno –wychowawczym i podstawą programową. W grupie mieszanej wiekowo, zajecie II jest nieobowiązkowe dla dzieci młodszych-proponuje się zabawy zgodnie z zainteresowaniami.

10.30-12.00

Spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw, zabawy i obserwacje przyrodnicze prowadzone w terenie. W przypadku niesprzyjającej pogody zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań w sali, zabawy i gry stolikowe oraz praca indywidualna – wyrównawcza i praca z dzieckiem zdolnym.

12.00-13.00

Odpoczynek, słuchanie literatury dziecięcej.

Zabawy kierowane przez nauczyciela.

Zabawy dowolne.

Zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, religia, indywidualne zajęcia logopedyczne.

Zajęcia obowiązkowe: język angielski.

Uwaga: ramowy rozkład dnia może ulec modyfikacji.

Grupa od godz. 7.30-13.00 (pn.-śr.), 7.30-12.30 (czw.-pt.)


 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w Oddziałach Przedszkolnych w Jarogniewicach w godzinach 7:30 – 12:30 dla dzieci 5,6- letnich (Misie)

6.30 -8.30

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy i zajęcia inicjowane przez dziecko. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb.

8.30- 9.00

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

9.00- 09.30

Ćwiczenia poranne.

Zabiegi higieniczne w łazience.

Śniadanie.

Higiena ogólna i jamy ustnej.

09.30-10.30

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcie z całą grupą zgodnie z planem dydaktyczno –wychowawczym i podstawą programową. 

10.30-12.30

Spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw, zabawy i obserwacje przyrodnicze prowadzone w terenie. W przypadku niesprzyjającej pogody zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań w sali , zabawy i gry stolikowe oraz praca indywidualna – wyrównawcza i praca z dzieckiem zdolnym.

12.30-13.30

Przygotowanie do obiadu. Obiad. Higiena ogólna i jamy ustnej.

13.30-14.30

Odpoczynek, słuchanie literatury dziecięcej.Zabawy na przedszkolnym placu zabaw, zabawy badawcze i obserwacje przyrodnicze. W przypadku niesprzyjającej pogody zabawy w kącikach zainteresowań w sali oraz praca indywidualna- wyrównawcza i praca z dzieckiem zdolnym.
14.30-15.30

Tworzenie różnorodnych sytuacji sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej i ruchowej. Zabawy kierowane przez nauczyciela.

Zabawy dowolne w sali, na placu zabaw, zabawy badawcze i obserwacyjno- przyrodnicze. W przypadku niesprzyjającej pogody, zabawy w kącikach zainteresowań.

Zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, religia, indywidualne zajęcia logopedyczne.

Zajęcia obowiązkowe: język angielski.

Uwaga: ramowy rozkład dnia może ulec modyfikacji.

Grupa od godz. 6.30-15.30