Wybierz oddział

Przedszkole Samorządowe w Czempiniu Oddział
Jarogniewice

13 stycznia 2023

Zgłoszenie obecności w przedszkolu w okresie ferii zimowych - od 30.01.23r. do 10.02.23r.

Szanowni Rodzice!

 W związku z przewidywanym okresem zmniejszonej frekwencji z powodu ferii zimowych  (30.01.23r. do 10.02.23r. ) , prosimy o zgłoszenie obecności dziecka w przedszkolu w wymienionym okresie.

Przedszkole zapewni dzieciom opiekę na następujących zasadach:

a)    opieka dla dzieci zgłoszonych w w/w terminach będzie zorganizowana tylko w budynku przedszkola 

w Czempiniu, ul. Nowa 4,

b)    rodzice dzieci zgłoszonych z oddziałów zamiejscowych będą zobowiązani dowieźć dziecko we własnym zakresie,

c)     dzieci zgłoszone na zajęcia opiekuńcze będą korzystać z 3 posiłków, za które rodzic będzie zobowiązany zapłacić,

d)    zakłada się możliwość łączenia dzieci z różnych oddziałów ( grup) zbliżonych wiekowo,

e)    grupy mogą liczyć do 25 dzieci,

f)     w utworzonych grupach nie będą pracowali przez cały czas ci sami nauczyciele i opiekunowie,

 

Od 13.01.2023r.do 20.01.2023r. ( do godziny 15.00 )  przyjmowane będą zgłoszenia rodziców dotyczące pobytu

dziecka w okresie ferii zimowych.

UWAGA: 

  • zgłoszenia dokonują wyłącznie rodzice zainteresowani zapewnieniem dziecku opieki, 
  • nie ma potrzeby zgłaszania , że dziecko będzie nieobecne  w wymienionym okresie, 
  • brak zgłoszenia dziecka na zajęcia opiekuńcze będzie jednoznaczny z informacją o jego nieobecności.

ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE MOŻNA DOKONAĆ poprzez przesłanie karty zgłoszenia na adres:

przedszkole.czempin@data.pl

Proszę rodziców o podanie w zgłoszeniu:

  • imienia i nazwiska dziecka, 
  • oddziału, do którego uczęszcza dziecka,
  • dni obecności,
  • orientacyjnych godzin pobytu w zadeklarowanych dniach, 
  • PROSZĘ RODZICÓW O PODPISANIE SIĘ, PONIEWAŻ ADRESY E-MAILOWE NIE ZAWSZE ZAWIERAJĄ NAZWISKO.                                                                                                                                                                                                                               Dyrektor Przedszkola Samorządowego