Wybierz oddział

Przedszkole Samorządowe w Czempiniu Oddział
Jarogniewice

16 października 2023

Regulamin konkursu plastycznego "Jestem małym patriotą – symbole narodowe oczami dziecka"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO.

,,Jestem małym patriotą – symbole narodowe oczami dziecka”


 1. Organizator konkursu: Przedszkole Samorządowe w Czempiniu

 2. Koordynator konkursu: Dorota Picz, Bernadeta Bartkowiak

 3. Uczestnicy konkursu: Konkurs adresowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) uczęszczających do wszystkich oddziałów Przedszkola Samorządowego w Czempiniu.

 1. Cele konkursu:

 • promowanie wśród dzieci idei patriotyzmu

 • kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej z własnym krajem

 • propagowanie wiedzy o tematyce patriotycznej w formie plastycznej

 • rozbudzenie kreatywności, inwencji twórczej i wrażliwości estetycznej

 • czerpanie radości z procesu tworzenia

 

 1. Warunki uczestnictwa:

- temat pracy ,,Jestem małym patriotą – symbole narodowe oczami dziecka”.

Ukazanie symbolu lub symboli narodowych w formie plastycznej.

- wymagany aktywny udział dziecka w tworzeniu pracy

- praca powinna zawierać metryczkę ( imię i nazwisko dziecka, wiek uczestnika, nazwa grupy i oddziału przedszkolnego )

- technika pracy – dowolna, format pracy A4

- prace konkursowe należy dostarczyć do oddziału przedszkolnego, do którego uczęszcza dziecko, w terminie do 03.11.2023r.

- prace plastyczne będą oceniane w dwóch kategoriach: dzieci 3-4 letnich i 5-6 letnich

 1. Kryteria oceny:

- pomysłowość w ujęciu tematu

- zgodność pracy z tematem

- estetyka wykonania pracy

- wykorzystanie różnorodnych materiałów

- widoczny wkład własny dziecka w wykonanie pracy

 

7.Wyniki konkursu:

- wyniki konkursu zostaną ogłoszone w każdym z oddziałów przedszkolnych oraz na stronie internetowej przedszkola w dniu 09.11.2023r.

- prace konkursowe zostaną wyeksponowane po ogłoszeniu wyników na każdym z oddziałów przedszkola

- po zakończeniu wystawy prace zostaną zwrócone autorom

 

8. Nagrody:

- każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom

- nagrody zostaną przyznanie za I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej

 

Zachęcamy do udziału i życzymy twórczych pomysłów !